Doświadczenie

Strona Główna > Doświadczenie

WYKSZTAŁCENIE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1996

ukończenie XIV Liceum Ogólnokształcące Im. Polonii Belgijskiej, Wrocław, Polska, lidera ogólnopolskich rankingów na najlepsze liceum w Polsce; klasy mat.-fiz. o profilu językowym; olimpijczyk z geografii i historii

Poznaj wybrane projekty przy których pracowałem w zakresie…

Nieruchomości
 • Wykonanie audytu prawnego w przemyśle stoczniowym dotyczącym nieruchomości o powierzchni ponad 2km²,
 • Pracę nad projektem budowy elektrowni wiatrowej,
 • Wykonanie audytu prawnego spółki zajmującej się budową największych centrów handlowych w Polsce, dworców kolejowych i hoteli,
 • Wykonanie audytu prawnego związanego z prestiżowym projektem rewitalizacji starych kamienic w centrum Warszawy – Próżna Properties reprezentowanie szwedzkiej grupy Reinhold w procesie nabywania kolejnych nieruchomości i spółek (due dilligence nieruchomości i spółek w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, umowy nabycia nieruchomości, w tym nabycia kamienicy naprzeciwko Hotelu Mariott),
 • Zastępowanie Partnera kierującego Działem Nieruchomości i Bankowości w kancelarii BSJP przy transakcji finansowania dwóch centrów handlowych oraz procesie przygotowywania dokumentacji zabezpieczającej wierzytelność niemieckiego banku z siedzibą w Monachium,
 • Przeprowadzenie skomplikowanego oraz wieloetapowego proces due dilligence spółki przewozowej Skarbu Państwa PKS Kielce S.A. oraz nieruchomości – Dworca Autobusowego PKS w centrum Kielc, kończących się sporządzeniem ponad 300 stronicowego raportu due diligence, który został zatwierdzony przez Ministra Skarbu Państwa; przeprowadzenie transakcji zbycia wyodrębnionej części przedsiębiorstwa PKS Kielce – wartość transakcji 10 mln PLN, Zobacz
 • Przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości w Zielonej Górze, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach dla czołowej austriackiej instytucji finansowej w związku z rozwojem sieci hoteli Campanille w Polsce sporządzanie umów najmu komercyjnego w Warsaw Trade Tower,
 • Przeprowadzanie audytów prawnych w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie dla czołowego szwedzkiego dewelopera,
 • Przygotowywanie transakcji nabycia oraz zbycia nieruchomości gruntowych i budynkowych; przygotowywanie transakcji zbycia udziałów w spółkach
PRAWO EUROPEJSKIE:

Doradztwo prawne dla Rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministra Sprawiedliwości w zakresie prawa europejskiego, w tym wolnego przepływu prawników w UE (reprezentowanie Ministerstwa Sprawiedliwości w konferencji dot. rewizji dyrektyw o wolnym przepływie prawników z udziałem Komisarza Michela Barniera, szefów samorządów prawniczych z całej Europy i czołowych kancelarii,

PRAWO BANKOWE:
 • Przygotowywanie pakietu wzorów dokumentów zabezpieczających udzielenie kredytu dla czołowego szwedzkiego banku i dla czołowego niemieckiego banku; doradztwo dla czołowego szwajcarskiego banku,
 • Reprezentowanie niemieckiego banku przy samodzielnym przygotowaniu transakcji finansowania nabycia dwóch centrów handlowych w Polsce i przy przygotowywaniu oraz podpisaniu dokumentacji zabezpieczeń,
OBSŁUGA SPÓŁEK:
 • Wykonanie audytów prawnych spółek; pełna bieżąca obsługa korporacyjna i prawna spółek prawa handlowego; obsługa spółki zajmującej się produkcją napojów energetycznych w zakresie prawa spółek, prawa nieruchomości, umów dystrybucyjnych, prawa pracy, prawa umów, koordynacji rejestracji znaków towarowych w ponad 100 krajach świata na wszystkich kontynentach),
 • Obsługa grupy spółek – we wszystkich dziedzinach działalności w zakresie prawa spółek, prawa nieruchomości, umów sprzedaży towarów, prawa pracy, praw umów, umów podpisywanych w związku z finansowaniem i ubezpieczeniem swoich należności oraz umów dystrybucyjnych w obrocie międzynarodowym dotyczących sprzedaży tych towarów do destynacji znajdujących się na wszystkich kontynentach, także poddanych właściwości prawa systemów common law oraz prawa niemieckiego,
 • Obsługa prawna hiszpańskiej spółki z branży nieruchomościowej, w tym przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego,
 • Doradztwo korporacyjne przy sprzedaży udziałów dla spółki córki korporacji z siedzibą w Nowym Jorku, USA,
 • Przygotowywania transakcji prywatyzacyjnej,
 • Przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, spółek, gospodarczego,
 • Opiniowania umów
DOŚWIADCZENIE PROCESOWE Kancelarii, w tym w szczególności adwokata Marcina Piechockiego obejmuje:
 • prowadzenie procesów sądowych o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, gospodarczym, z zakresu prawa pracy; w postępowaniu arbitrażowym przy KIG w Warszawie,
 • reprezentację przed KRS i w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • regulację stanów prawnych nieruchomości w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym (ostatnie sprawy dotyczą uzyskania stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizacyjnych przez Ministra Rolnictwa, a następnie decyzji komunalizacyjnych przez MSWiA),
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • prowadzenie spraw rodzinnych i spadkowych, o zniesienie własności nieruchomości, i wiele innych,
 • przygotowywanie odwołań, apelacji, i skarg kasacyjnych
  Adwokat Marcin Piechocki przygotowywał skargi kasacyjne, które zostały przyjęte przez Sąd Najwyższy do rozpoznania. Prowadził również wygrany we wszystkich instancjach skomplikowany proces o zapłatę z tytułu odpowiedzialności solidarnej na podstawie art. 554 k.c. w związku z nabyciem przez inwestora przedsiębiorstwa. W procesie został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym uprawniający wierzyciela do wszczęcia postępowania zabezpieczającego oraz wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości. W procesie wystąpiły skomplikowane zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań, dot. zakresu dopuszczalnych działań tymczasowego nadzorcy sądowego, upadku i ograniczenia zabezpieczenia, możliwości złożenia przez komornika zajętych środków na depozyt sądowy.
 • Prowadzenie jednocześnie 25 nowatorskich postępowań o miarkowanie opłat komorniczych, które zakończyły się zmniejszeniem przez Sąd II instancji opłat komorniczych z 15 do 8 proc.
  Sprawa ze skargi adwokata Marcina Piechockiego była rozstrzygana przez Trybunał Konstytucyjny – sygn. akt SK 15/15, a wyrok z jego nazwiskiem opublikowano w Dzienniku Ustaw.
SPRAWY KARNE
 • Adwokat Marcin Piechocki reprezentował klientów zagranicznych, co do których sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) oraz klientów, co do których Rzeczpospolita Polska wystąpiła do władz Stanów Zjednoczonych o ekstradycję – pozytywnie rozstrzygnięta sprawa o usiłowanie zabójstwa poprzez wykazanie istnienia zaburzeń psychicznych u oskarżonego, doprowadzono do zmiany kwalifikacji prawnej czynu i powołanie się na kontratyp obrony koniecznej. Reprezentował on również lekarkę będącą ofiara stalkingu w post. przygotowawczym.
 • Prowadzenie spraw zorganizowanych grup przestępczych, spraw narkotykowych, o oszustwo.
 • Prowadzenie procesów sądowych o ochronę dóbr osobistych osób fizycznych (znanych artystów) i prawnych; podejmowanie działań mających na celu ochronę wizerunku oraz ochronę praw własności intelektualnej na gruncie karnym.
PRAWO OBCE – PRAWO ANGIELSKIE I PRAWO NIEMIECKIE

Kancelaria posiada również duże doświadczenie w realizacji spraw międzynarodowych. Obejmuje ono funkcjonowanie prawa angielskiego i prawa niemieckiego. Kancelaria realizowała m.in. następujące projekty:

 

 • Kornchema AG z siedzibą w Zug, Szwajcaria, Adwokat
  • reprezentowanie spółki przed organami celnymi w Wielkiej Brytanii i Irlandii w związku z zajęciem w portach Dublin i Belfast kontenerów ze środkiem antykorozyjnym.
 • Hocem Oil Chemical GmbH w Hamburgu, Niemcy:
  • doradztwo w zakresie niemieckiego i angielskiego prawa umów w obrocie światowym w siedzibie spółki w Hamburgu, zajmującej się handlem międzynarodowym drogą morską i lądową olejów bazowych w Europie, Rosji, Afryce i na Bliskim Wschodzie,;
  • doradztwo dot. prawnego zabezpieczenia rozliczeń dokonywanych transakcji i ich windykacji, umów na przechowywania produktu w terminalach nad Morzem Bałtyckim i Północnym, sporów sądowych i arbitrażowych w Londynie, Brukseli, Hamburgu, Nigerii i Egipcie, negocjacji z Commerzbank AG,;
  • tworzenie GmbH w Niemczech
  • doprowadzono do uzyskania oszczędności w Spółce w wysokości 2.000.000 USD.
 • Kornchema AG z siedzibą w Zug, Szwajcaria:
  • reprezentowanie spółki przed organami celnymi w Wielkiej Brytanii i Irlandii w związku z zajęciem w portach Dublin i Belfast kontenerów ze środkiem antykorozyjnym.
 • KGHM Polska Miedź S.A., Adwokat, Doradca Prezesa Zarządu:
  • wspieranie ekspansji międzynarodowej KGHM Polska Miedź S.A.: przygotowywanie 3 opinii dot. kontraktów menadżerskich w KGHM International w Kanadzie, wsparcie procesu restrukturyzacji w tym zakresie,;
  • przygotowywanie opinii prawnych dot. wybranych zagadnień 3 umów dot. projektu JV Sierra Gorda w Chile (odkrywkowej kopalni miedzi i molibdenu), realizacji jego dalszych faz oraz zarządzania projektem oraz spółką joint-venture.
 • POLFA S.A., Doradztwo dla Zarządu:
  • doradztwo przy transakcji nabycia fabryki farmaceutyków w Rosji,;
  • negocjowanie umowy kupna udziałów i weryfikacja badania prawnego due dilligence;
 • Interfiber Sp. z o.o. i Libra Polska Sp. z o.o.
  • opiniowanie kontraktów m.in. w m.in. w Brazylii, Niemczech, Francji, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Singapurze, Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.