Wynagrodzenie

Strona Główna > Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane każdorazowo i indywidualnie z Klientem. Wysokość należnej kwoty zależy m.in. od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy oraz nakładu pracy.

    Kancelaria stosuje następujące zasady naliczania wynagrodzenia:

  1. System rozliczeń godzinowych – w tym przypadku wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin w oparciu o uzgodnioną stawkę godzinową,
  2. System wynagrodzenia ryczałtowego – wysokość wynagrodzenia jest stała i z góry określona, niezależnie od nakładu pracy. System ten jest stosowany w szczególności przy zleceniach stałej obsługi przedsiębiorców oraz w sprawach sądowych. Przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców,
  3. Wynagrodzenie w oparciu o system mieszany – kwota ustalana jest w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe oraz w razie przekroczenia liczby godzin uwzględnionych w ryczałcie – w oparciu o stawki godzinowe. Oferta ta skierowana jest w szczególności do przedsiębiorców,
  4. System z premią za sukces (success fee) – w tym przypadku na wynagrodzenie składa się stosunkowo niska kwota należna za prowadzenie sprawy. Oprócz niej należy również uiścić dodatkową opłatę, określoną procentowo od wartości roszczenia. Jest ona obowiązkowa jedynie w przypadku pomyślnego wyniku postępowania. System może być stosowany w przypadku niektórych (szczególnie skomplikowanych) spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych,
  5. Wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy – ustalane jest z uwzględnieniem przewidywanego nakładu pracy i rodzaju zlecenia, a także stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie. Rozporządzenie to dotyczy również ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem w sprawach cywilnych, stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). W zależności od wartości koszty te wynoszą:

1. do 500 zł

90 zł;

2. powyżej 500 zł do 1500 zł

270 zł;

3. powyżej 1500 zł do 5000 zł

900 zł;

4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł

1800 zł;

5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł

3600 zł;

6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł

5400 zł;

7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł

10 800 zł;

8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł

15 000 zł;

9. powyżej 5 000 000 zł

25 000 zł;